Religionskrig - en lång diskussion

Jag såg en gång en kille på TV säga till en tjej som han just fått reda på var muslim: Om det inte fanns någon religion skulle det inte finnas några krig! jag har märkt att detta uttalande inte är någon engångsföreteelse. Detta är en åsikt som många svenskar delar idag. Låt oss titta lite på det.

 
På Nordirland pågår ständigt en konflikt mellan protestanter och katoliker. Först måste jag bara understryka att denna konflikt verkligen har lugnat ner sig den senaste tiden, med färre attacker mycket tack vare att IRA bestämde sig för att lägga ner sina vapen (brände flera vepenlager).

Som i så många andra länder bredde sig folkgrupperna i Irland ut via plundring och kolonisation. Irerna tog ön i besittning på 300-talet. Denna kultur blomstrade och blev bl.a. känd för sin rika klosterkultur från 500-talet och framåt. Många av dessa kloster blev rika och världsliga och hade bl.a. egen militär. På 1100-talet blev Irland attackerade av Anglonormaderna (engelsmännen) och detta var början på en lång tid av påverkan från ön i öster. Irland var länge invanderat av britterna och levde under hårda lagar, satta för att hålla kontroll. Irland hade dock ett parlament och en stark adel som började resa sig och när Henrik VIII plundrade klostren på dess rikedomar blev den katolska adeln oroliga att förlora all form av maktställning. Upproren slogs dock tillbaka och förtrycket av den katolska minoriteten ökade. Många katoliker lämnade nu landet och skotska protestanter koloniserade istället områden i norr.Katolikerna hade i början av 1700-talet gått från att äga 90% av all jord till att äga ca: 5%. Efter hungerktastofer, pest och inbördeskrig blev Irland tillslut fritt med samma band till Storbrittanien som ex. Kanada och Australien 1921. Nordirland förblev brittiskt. De grupper som hade nära band med Storbritannien (protestanterna) tog kontrollen och terror mellan de båda sidorna (med IRA i spetsen) präglade landet fram till det fantastiska favtalet på långfredagen 1998. Efter det har bakslag skett med blodigt utfall men i stort har det alltså blivit bättre. Den stora skillnaden är nu att parlamentet måste ha representanter från båda sidor. Detta är alltså en konflikt med djupa historiska spår. Det handlar om klasskamp, maktkamp och förtryck mellan olika grupper vilket sedermera lett till ett utbrett hat där man bara vet att de andra är onda, utan att knappt veta vad konflikten handlar om. Än idag sker fruktansvärda mord på maffiavis.

En svensk som besökte Nordirland fick genast frågan: Är du katolik eller protestant. Svensken (neutrala som vi är) sa att jag är atesit, jag tror inte på Gud alls. Inte jag heller, svarade irländaren, men är du en protestantisk eller en katolsk ateist?
 
En konflikt som har ännu djupare spår och sår är Israel-Palestinakonflikten. Judarna har varit ett folk på flykt och vandring genom historien och har nästan aldrig haft ett eget land. De har under långa perioder bebott Israel, men via ett antal judeförföljelser hade de på 1800-talet spritts över hela världen. Judarna, som ofta varit duktiga affärsmän, hantverkare och vetenskapsmän har sett som provokativa och onda genom historien. På medeltiden fick de bl.a. skulden för digerdöden, men värst förföljdes de under Hitlers ledning då de ansågs vara grunden till alla problem i världen och gjorde bäst i att försvinna från jordens yta (anklagades också för Jesu död trots att Jesus och hans lärljungar själva var judar). På 1800-talet startades en rörelse av bl.a. Theoder Hertzl som kallades Sionismen. Det handlade helt enkelt om att alla judar skulle enas och få en egen nation. Israel med den politiskt och religiöst viktiga staden Jerusalem blev målet och många judar utvandrade dit. Det hela ledde naturligtvis till konflikter för lkandet hade ju bebotts av araber i generationer och de ville ju inte bara flytta på sig. Palestina var då koloniserat av Britterna och dessa hamnade i konflikt med judarna och judar och araber bråkade så mycket att Storbritannien bad FN om hjälp. Då hela västvärlden kände sig i skuld till judarna efter andra världskriget bestämde FN att Judarna skulle få 55% av landet trots att de bara utgjorde 1/3 av befolkningen. Denna onaturliga indelning av FN lade grunden till en ständigt infekterad konflikt där bosättare och invandrare slagits om ett land de båda anser sig ha rätt till. Israel har under stöd av USA och Storbritannien blivit en rik och stark militärmakt. Konflikten har liknat ett ättsamhälle där alla har en släkting eller vän som råkat ut för fienden och då hämnas man för att få en ny attack mot sig etc etc. Religiösa argument används flitigt som svepskäl för att stärka maktpositionerna och religiösa platser har blivit strategiska mål då ledarna velat elda upp sina massor. Araberna har använt sig av självmordsbombare och terrorism och Israel har svarat med att beskjuta civila med militär.


Jag ser ett mönster i de båda ovanstående konflikterna. Det är djupa sår, det handlar om hat odlat under lång tid. Framförallt handlar det om makt och rädsla.  
 
Vi människor eftersträvar makt och rikedom. Hela historien visar det. När kyrkan blev mäktig och rik på medeltiden började också förföljelserna av allt sådant som verkade hotfullt (t.ex. häxbränningar och inkvisitioner som i stort sett fick alla som vågade säga något kritiskt om kyrkan fällda för djävulsdyrkan) . Detta grundar sig också i det typiskt mänskliga att vara rädd för det okända och främmande. Andra kulturer och tänkesätt vågar man inte ta till sig och dödar det hellre. Korstågen på medeltiden handlade inte om att Gud sa till de kristna att han ville ha tillbaka sitt land. Det handlade om att de "okända och farliga" muslimerna med modern teknologi och krigskonst hade erövrat land efter land och började te sig som en farlig maktkonkurrent till de europeiska länderna. Att ta tillbaka landet från de otrogna blev ett bra svepskäl för att elda massorna och att det fanns massor med rikedomar att röva till sig var förstås soldaterna också fullt medvetna om.

Rädsla och grupptryck är en bra morot tillsammans med de religiösa svepskälen. Krig är som mobbing i stor skala. I Rwanda kände sig Tutsierna (som hade makten) hotade av Huturerna och byggde upp en rasism där de förklarades att de var finare. Kolonialmakten Belgien hjälpte till genom att införa etnicitetspass i landet. Hutuerna som utgjorde 85% tog sedan makten via en militärkupp. Båda grupperna kristnades (dvs kolonialmakterna ville "civilera" dem och de anammade kristendomen, vilket gav dem ekonomiska fördelar och stöd från väst, samtidigt som de i mångt och mycket behöll sin kultur och religion) och bl.a. Frankrike hjälpte Hutuerna att slå ner ett uppror från Tusierna. Hutuerna förde nu också propaganda mot Tutsierna med rasistiska påhopp. Presidenten hade dock planer på att skriva under ett fördrag där båda folkgrupperna skulle få rättigheter. Istället sköts hans plan ner och tidernas mest planerade och fruktansvärda folkmord ägde rum. 800 000 tutsier mördades (mestadels kallblodigt med machete). FN höll sig undan och hutuerna hade stor hjälp av de etniska passen. Folkmordets syfte var att utrota det enda hot mot makten som fanns. Människan kan under grupptryck och rädsla göra nästan vad som helst.  

För att stärka sin makt är det smart av en ledare att bygga upp en yttre fiende. Religiösa argument ger extra krydda. USA har tidigare haft kommunismen men har nu gått över till terrorismen och det stora muslimska hotet. De aggressiva presidenternas (ofta republikaner)makt ökar när det finns en yttre fiende som man måste bekämpa. Det rädda folket sluter då upp bakom presidenten. Serbiens forna president Milosevic använde en liknande metod då han som en av europas sista kommunistledare med rädsla såg hur riken föll runt om honom. Konflikten i Jugoslavien hade  många andra anledningar då folkgrupper med många gamla konflikter hade satts samman och skulle vara ett land. Vissa klarade av att leva tillsammans, men när vissa grupper växte sig starka och ville ta sig ur var plötsligt nationalismen och hatet utbrett. Milosevic förde krig mot alla länder som ville loss och folkgrupperna massakrerade varandra.

USA säger sig ofta vara demokratins förespråkare i världen och bombar länder för att få deras olja eller undanröja hot som de själva byggt upp. Betyder det att demokratin är något fel och ont som vi inte längre borde tro på? Jag tror nog de flesta är överens om att det snarare handlar om makt och pengar. Karl Marx hade en filosofi om att de lägsta klasserna i samhället skulle stå upp mot kapitalisterna och inte acceptera att de blev undertryckta. Via Lenin tolkade Stalin detta på ett sätt som fick fler människor dödade än ens Hitler lyckades åstadkomma. Vi människor tolkar lätt saker på vårt eget sätt och vänder gott till ont. Maktmissbruk, pengamissbruk, alkoholmissbruk; you name it! Vi har fått gåvor av Gud och det gäller att bruka dem rätt. Tyvärr missbrukar vi det ofta. Se bara på den jord vi fått att ta hand om. Så kallad religiös fundamentalism skulle kunna ses som ett missbruk, men jag vill ändå mena att grunden till de konflikter religiösa fundamentalister skapar inte har med något annat än makt, pengar och rädsla att göra.
Det finns inte en massa religioner i världen som förspråkar våld, krig och hat. Det finns däremot massor av människor som vill ha makt, pengar och kontroll (bl.a. över sin rädsla). Jesus sa att budet över alla bud är att vi ska älska varandra och den gyllene regeln (gör mot andra så som du vill att de ska göra mot dig) förekommer i flera religioner (bl.a. hinduism och kristendom). Religion blandas ofta samman med kultur och får skulden för kastsystem och hedersmord. Kyrkan har genom tiderna både legat bakom och bidragit till massor med ondska (korståg, häxbränningar, pastorer med machete eller pistol). Det vore enkelt att skylla allt detta på Gud. Men det är människan som ligger bakom allt detta.

Man kan fråga sig hur en god Gud kan tillåta att all denna ondska får förekomma. Detta brukar kallas Teodidéproblemet. Gud ville inte att vi människor skulle bli någon sorts robotar som inte hade någon egen vilja. Gud skapade oss med en fri vilja. Detta gjorde att vi kan välja både ont och gott. Jag tror också på en ond makt. Djävulen har makt och han arbetar hela tiden för att få oss på fall. Vi har i alltför stor grad valt fel och skapat en värld av ondska. Gud har den absoluta makten och vill hjälpa oss ur det här. Ibland går han också in handgripligen och hindrar ondskan. Varför han väljer att göra det ibland och ibland inte är svårt att förstå, men någonstans har han en plan med allt och är expert på att vända något ont till något gott. Den ultimata lösningen blev att sända sin egen son Jesus till jorden och låta honom dö för oss alla. Han tog på sig all ondska och smärta och genom att tro på honom kan man bli fri från allt det.  Alla drabbas vi av vår egen och Djävulens ondska på jorden, men med Jesus i sitt hjärta får man hjälp att ta sig igenom allt sånt. Det finns alltid en famn att kasta sig i. Och all ondska ska slutligen besegras och vi människor får chansen till ett evigt liv utan smärta och lidande. Redan då Jesus uppstod från de döda besegrades ondskan, men den lever kvar i dödsryckningar till den dagen då Jesus kommer tillbaka.


En flicka från Bosnien fick en gång en fråga av en nyhetsreporter. Han frågade: "Hela din ungdom har spolierats av kriget. Du har sett människor som dödat, du har sett människor dö. Hur kan du fortsätta att tro på en god och kärleksfull Gud efter allt ont du upplevt?" Hon verkade märkbart förvånad och svarade med tre motfrågor: "Tror du att det är Gud som har krigat i Bosnien? Och hur tror du vi skulle orkat alla dessa svåra år av lidande, sorg och skräck om inte Gud gett oss kraften? Och hur inbillar du dig att vi skulle våga tro på framtiden - en framtid där bosnier, serber och kroater lever tillsammans - om inte Gud är med oss?


Det är inte i våra lättaste stunder då allt flyter på och vi lever i vår lyx som vi sträcker oss efter Gud. Det är i våra svåraste stunder som han bär oss.


Kommentarer
Postat av: pp

Religion och andlighet skall skiljas som begrepp. Betänk även dualiteten; utan mörker skulle vi inte förstå ljuset. Det onda hjälper oss att komma rätt.
Allting är mycket gott: - Martinius.

2005-11-11 @ 17:57:30
Postat av: Robodan

Håller med och en bok eller film är ju inte spännande utan ondska, ändå tror jag att det finns en himmel helt utan ondska. Då har vi iofs sett ondskan på jorden och har alltid den att jämföra med, men visst borde det vara så att vi klarar oss utan ondskan...intressant fråga.

Oavsett om man skiljer på andlighet och religion så finns problematiken och meningsskiljaktigheterna kvar. Vad är definitionen på andligt?

2005-11-11 @ 18:17:59
Postat av: Hanna

Måste säga att din blogg är väldigt intressant. Du har ett bra sätt att uttrycka dina åsikter på. Fortsätt så. Håller med dig om mycket. Hejsishå =)

2005-11-15 @ 15:52:20
Postat av: Hanna

Kul, det där TV-inslaget har jag också sett och inns det väldigt väl. Det var något visst med den flickan.

2005-11-30 @ 13:34:47

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback